Andere offizielle Informationen und Dienste: www.belgium.be

Nationale risicoanalyse: terrorisme en extremisme

In 2018 coördineerde het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) een grootschalige risicobeoordeling voor België voor de periode 2018-2023. Met deze Belgian National Risk Assesment 2018-2023 wil het NCCN de grootste risico's waaraan België blootgesteld kan worden identificeren en evalueren op een gestructureerde en wetenschappelijk correcte manier. 

De experts identificeerden in totaal 32 sleutelrisico’s, binnen 10 overkoepelende thema’s. De resultaten van deze analyse lees je steeds per risico of per thema.

Dit zijn de resultaten voor het thema 'terrorisme en extremisme'.