Crisisbeheer

 • 10.08.2017
  Tijdens festivals of sportcompetities, willen organisatoren steeds meer gebruik maken van drones om luchtfoto's te nemen van hun evenement. De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken heeft zonet een ministeriële omzendbrief verspreid, die bestaande regels en de noodzakelijke toelatingen verduidelijkt.
 • 08.02.2016
  Evaluatie van de dreiging, voorzorgs- en beschermingsmaatregelen
 • 23.02.2015
  Naar aanleiding van een nieuwe evaluatie die op maandag 23 februari 2015 door het Coördinatieorgaan voor Dreigingsanalyse (OCAD) aan het Crisiscentrum (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken) werd gecommuniceerd, wordt het dreigingsniveau 3 verlengd tot maandag 9 maart 2015, omwille van de recente internationale gebeurtenissen.
 • 30.04.2014
  Newsletter Veiligheid
  Hervorming van de civiele veiligheid, systeem van alarmering aan de bevolking, diefstalpreventie, brandpreventie, veiligheid van grote evenementen, civiele bescherming,... De FOD Binnenlandse Zaken werkt op vele onderwerpen met betrekking tot civiele en politionele veiligheid.
 • 20.03.2014
  Vanaf donderdag 20 maart tot 3 april 2014 zal België het gastland zijn voor verschillende toppen, multilaterale ontmoetingen en talrijke officiële bezoeken.
 • 10.12.2013
  Banner kustwacht
  De Kustwacht staat in voor de coördinatie en het overleg tussen de administraties bevoegd voor de Noordzee. Nieuwe website, better zichtbaarheid.
 • 14.11.2018
  NiveauS
  Op weg naar Niveau S. Samen voor een veiliger leven.
 • 22.10.2018
 • 18.10.2018
  Op 17, 18 en 19 oktober vindt er achtereenvolgens een EU-top, een ASEM-top en een EU-ASEAN-top plaats. Staatshoofden en regeringsleiders uit meer dan 50 Europese en Aziatische landen komen tijdens deze drie dagen samen in Brussel.  
 • 20.09.2018
  De Noordzee bruist van activiteiten: containerschepen, ferry’s, militaire oefengebieden, windmolenparken, zandbanken, pijpleidingen, zeiljachten en nog veel meer. De Kustwacht heeft de belangrijke taak om 24/7 te waken over de safety & security van onze zee. Zij zien toe op een goede samenwerking tussen de verschillende diensten die verantwoordelijk zijn voor verschillende activiteiten.