Crisisbeheer

 • 05.03.2015
  BE-Alert maakt het mogelijk om snel een groot aantal burgers te alarmeren door middel van één enkel instrument. Het project bevindt zich momenteel in de pilootfase, maar om de definitieve versie te ontwikkelen is een team van 4 personen samengesteld.
 • 03.03.2015
  Hoe worden overstromingsrisico’s in België vandaag aangepakt? Met deze vraag startten onderzoekers van de UA en de KU Leuven in 2013 het STAR-FLOOD onderzoek.
 • 21.01.2015
  Op 19 december konden we vernemen dat de kerncentrale van Doel 4 heropgestart werd. Wat betekent deze heropstart nu voor de elektriciteitsbevoorrading en het risico op een afschakeling? Een actieve waakzaamheid en een verderzetting van de noodplanning hieromtrent blijven noodzakelijk.
 • 08.01.2015
  Het Nationaal Crisiscentrum heeft een reeks van 5 gidsen uitgegeven om de lokale overheden te helpen om zich voor te bereiden op het crisisbeheer. De meest recente, de gids inzake « Noodplanningsgids - Elektriciteitspanne » is vorig jaar verschenen. Ter gelegenheid van deze publicatie hebben we een onderzoek uitgevoerd om na te gaan wat u ervan vindt.
 • 04.12.2014
  Deze bijlage bij de Leidraad Crisiscommunicatie is bestemd om de betrokken overheden te helpen bij het structureren, organiseren en realiseren van de preventieve informatie over risico’s, voor de veiligheid van hun bevolking.
 • 28.11.2014
  IRE
  Nationale oefening van het nucleair en radiologisch noodplan in het Instituut voor Radioelementen in Fleurus.
 • 23.10.2014
  Het Hoger Instituut voor de Noodplanning (HIN) speelt een rol in de uitwisseling van ideeën en ervaringen door zijn deelname aan of organisatie van onderzoeksprojecten. Op 27 november aanstaande, organiseert de KUL een studiedag in het kader van een onderzoek waaraan het HIN heeft bijgedragen: “Waarheidsvinding en adviesverlening bij rampen. Naar een onderzoeksorgaan voor veiligheid in België?”
 • 09.10.2014
  België telt momenteel 204 hoge drempel seveso-ondernemingen. 49 daarvan zullen in oktober en november hun extern noodplan in het kader van een nieuwe oefenmethodologie testen.
 • 03.09.2014
 • 13.08.2014
  Het Belgische Blauwe Schild is voor het Erfgoed wat het Rode Kruis is voor de mens. Het Crisiscentrum maakt deel uit van het Comité.