Crisisbeheer

 • 22.11.2016
  Op dinsdag 29 november 2016 zal een oefening plaatsvinden waarbij een radiologisch incident in de kerncentrale van Engie in Tihange gesimuleerd wordt. Deze oefening, TIHEX 2016 genoemd, wordt georganiseerd door de AD Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken), in samenwerking met het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en zijn filiaal Bel-V, de Federale Diensten van de Gouverneurs van Luik en Namen, de 17 gemeenten binnen een straal van 10km van de site en de exploitant Engie. Er wordt van de bevolking geen enkele actie verwacht.
 • 20.09.2016
  Copyright @BENELUX
  Op 14 september 2016 heeft de BENELUX een strategisch overleg over het crisisbeheer gehouden. De verantwoordelijke Directeuren-generaal van de drie nationale Crisiscentra van de Benelux hebben twee technische afspraken ondertekend om het crisisbeheer en de crisiscommunicatie te versterken.
 • 15.09.2016
  Eind 2015 werd een offerteaanvraag uitgeschreven voor de gunning van het definitieve project BE-Alert. Op het einde van de procedure gekomen, kan de opdracht nu toegewezen worden aan de vennootschap Nextel, in partnerschap met Gedicom. Het nieuwe platform zou dus zeer binnenkort beschikbaar moeten zijn voor de federale overheden en voor de burgemeesters en gouverneurs.
 • 21.07.2016
  Op 21 juli 2016 was het Crisiscentrum aanwezig in het IBZ-dorp. De gelegenheid om de burgers te ontmoeten.
 • 23.06.2016
  Geïnformeerd. Voorbereid. Samen.
 • 26.05.2016
  De Federal Truck is een initiatief van de federale overheid met de bedoeling alle Belgische burgers te informeren over uiteenlopende thema’s.
 • 29.02.2016
  Nucleaire noodplanning
  Een evolutief proces ten dienste van onze veiligheid
 • 25.02.2016
  De noodplanning is de laatste jaren sterk geëvolueerd dankzij de uitwisselingen, samenwerkingen, oefeningen en helaas ook door de noodsituaties in België en elders.
 • 11.02.2016
  Sinds 1997 bestaat er binnen de FOD Binnenlandse Zaken een Rallycommissie die de verschillende wedstrijden die op de openbare weg georganiseerd worden, onderzoekt. In 2016 zal de Rallycommissie zich, naast het bestuderen van de verschillende rallydossiers, bezighouden met het laten evolueren van de wetgeving om de veiligheid van de toeschouwers nog beter te kunnen garanderen, en dit in overleg met alle actoren (organisatoren, lokale overheden en hulpdiensten).
 • 26.01.2016
  DVD 2016
  Videocapsules over 15 thema’s om vanuit het heden vooruit te kijken naar de toekomst